НИТЦЗ „Плантис“ ЕООД Стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002‐2.001‐1049 „Подобряване на производствения капацитет в НИТЦЗ Плантис ЕООД” Финансиран по процедура № BG16RFOP002‐2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

През месец Февруари 2016 г., НИТЦЗ Плантис ЕООД стартира изпълнението на проект “Подобряване на производствения капацитет в НИТЦЗ Плантис ЕООД, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014‐2020г. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца и основната цел е повишаване на цялостната конкурентоспособност и засилване на експортния потенциал на "Плантис" ЕООД. Проектът се извършва с финансиране от Европейския Съюз, като общата стойност на проекта възлиза на 154 490,08 лв., а финансирането на стойност от 108 143,07 лв.