През последните няколко години акцента в развитието на листни торове Акрамет беше свързан с растителния имунитет - засилване на фунгицидния и инсектицидния ефект, както и способността им да атакуват един от големите проблеми на растениевъдството – бактериозите, особено важно качество за зеленчукопроизводството, овощарството и лозарството. През 2017 г тези уникални качества бяха демонстрирани отново на различни места в страната в паралелни опити с различни РЗ-препарати. Беше доказан синергичния ефект към инсектициди – значително увеличаване на действието им при съвместна употреба. През 2018 г особено внимание ще бъде отделено на стимулиращите функции на Акрамет и въздействието върху добивите. Целта е листни торове Акрамет отново да заемат челни позиции по този показател в сегмента на листните торове и да бъдат без конкуренция по отношение на рентабилността като многофункционални продукти. В това отношение много разчитаме на заработилата през пролетта на 2017 г нова висококачествена и високоточна апаратура за почвени и растителни анализи, която вече даде изключително ценна информация за проблемите на почвеното плодородие и технологиите при различните зърнени култури. Първите опити да се съставят уникални рецептури на листен тор на базата на почвен анализ се оказаха много успешни и това ще стане практика в дейността ни. Всеки наш клиент може да изпрати почвени проби на базата на, които ще установим проблемите в почвеното плодородие и ще направим балансиращ състав на листен тор, който можем да произведем както в кристален, така и в течен вариант. Разработили сме система, чрез която на базата на почвените анализи може да се внесат дефицитните микроелементи в почвата без апликатори и излишни разходи, а с обикновена пръскачка, каквато притежава всеки земеделец. Корекциите се извършват предсеитбено преди последното дисковане или култивиране. Тези дейности целят премахване на работата на тъмно с торенето и постигането на максимални резултати в добивите и максимална крайна рентабилност на производството. Направените досега почвени анализи показват една тревожна тенденция – изтощаване на почвите по отношение на едни от най-важните за добивите микроелементи – мед, цинк, бор, молибден и на места манган. Това поставя ограничения в горната граница на добивите, които могат да се преодолеят само чрез балансирането им в почвата и коригиращо листно торене. На базата на тази ценна информация ще променим състава на листни торове Акрамет и ще развием системата на уникални листни торове на база почвени анализи. В състава на Акрамет ще влязат нови микроелементи, важни за метаболизма и растителния имунитет. Ще бъде пуснат в производство и употреба нов вариант на листни торове Акрамет – Акрамет Микро, предназначен за попълване на нуждите от микроелементи на слънчогледа в най-важния за добивите етап – цъфтежа и наливането на семката. Анализът на ситуацията от тази година и ролята на продължителните горещини показаха, че това е крайно наложително и е основен фактор за формирането на добивите при слънчогледа. Същият вариант ще бъде предназначен и за повишаване на качествата на семената в семепроизводствените участъци. Промените в състава на Акрамет Класик започват с варианта за третиране на семена, който освен промяна в количеството на традиционните микроелементи, включва нови уникални микроелементи важни за растенията. Това, естествено продължава във вариантите за вегетационно третиране.

Пшеница и ечемик

Започваме със семената – възможност да стимулираме развитието още от самото начало, заедно с фунгицида за обеззаразяване. Акрамет засилва и допълва обеззаразяването чрез контактния си фунгициден ефект и висококачествения прилепител. Поради непрекъснато увеличаващата се плътност, препоръчваме и при пшеницата да се започне използване на инсектицид против телен червей. Акрамет Класик за третиране на семена е с повишено съдържание на микроелементи и допълнителни микроелементи. Доза 150-200 г/100 кг семена с 2-4 литра вода.
Есенно вегетационно третиране – задължително мероприятие с особено важен смисъл – стимулиране на бързо вкореняване и интензивно развитие на кореновата система и възела на братене. Другото важно значение на това третиране е блокиране на есенното развитие на редица гъбни заболявания започващи вредното си действие от ранните фази на развитие на пшеницата – брашнеста мана, септориоза, коренови заболявания и фузариоза. Акрамет Класик е надеждно средство за борба с опасното паразитно полягане. Борбата с тези заболявания е от особено значение през есента и дава пряко отражение върху разпространението и агресивността им след зимния покой. Колкото по-успешно се блокират заболяванията през есента, толкова по-лесна е борбата с тях през пролетта. Този факт бе доказан чрез продължителното засушаване през есента на 2016 г, което не позволи на гъбните заболявания да се развият през ранните фази на вегетацията и попречи на пълния им цикъл на развитие през пролетта. Това третиране е важно за блокиране на есенното нападение от листни въшки. Въздействието върху ларвите на Шведската и Хесенската все още се изучава и не е категорично доказано, но е твърде вероятно. Доза 300-400 г/дка с 20 литра вода.
Първо пролетно вегетационно третиране – новото при него е, че трябва да се извърши веднага след излизане от покой заради заболяванията на хладния период – последици от Снежна плесен и новопоявилата се при пшеницата Ринхоспориоза, характерна за ечемика, както и форми на кореново гниене. Ринхоспориозата е нова болест за страната. Такава беше открита както от нашия център, така и от колегите от Добруджанския институт. Много опасно заболяване, траещо до 2 седмици и унищожаващо значителна част от биомасата. Препоръчваме да се вземат мерки и да не се доверявате на твърдения от някои големи химични компании, че заболяването липсва. То е тук, разпространява се и може пак да нанесе щети. Това третиране може да се извърши само с Акрамет Класик в доза 400 г/дка или да се комбинира с широкоспектърен фунгицид в доза 300-400 г/дка. Фунгицида може да се намали с 30-40% от дозата или да се използва в пълна доза по преценка на земеделеца. Нашият дългогодишен опит е доказал, че защитата от заболявания при пшеницата през пролетта при голямо разпространение на гъбните заболявания, трябва да се раздели на три периода по 30 дни, което означава три пръскания. Двете от тях могат да се направят само с Акрамет Класик съответно в дози 400 и 500 г/дка, но третото около 20-25 май трябва да бъде с широкоспектърен фунгицид от висок клас. При пшеницата и ечемика до фаза изкласяване и преди цъфтеж имунитета работи интензивно и може да осигури устойчивостта към гъбни заболявания, но след цъфтежа активността му пада значително и тогава може растенията да заболеят от ръжди, септориоза по класа или фузариоза. Броят на пръсканията зависи от интензивността на ситуацията с гъбните болести, но трябва да се отчита, че превенцията и при фунгицидите и при Акрамет е до 30 дни. През 2017 г добри резултати бяха постигани и с две пръскания, но това може да не работи през 2018 г.
Второто пролетно третиране – извършва се 30 дни след първото в доза 400-500 г/дка при самостоятелно приложение и 300-400 г/дка при комбиниране с фунгицид. Препоръчваме да се води превантивна борба, а не при визуални признаци на заболяване.
Трето пръскане се налага най-често при качествените пшеници, които не са устойчиви на ръжди и заболявания по класа. При тях последните 30 дни зреенето трябва да бъдат покрити от качествен широкоспектърен фунгицид. Растителната защита трябва да бъде съобразена с биологията на сорта.
Акрамет Класик е съвместим с всички групи фунгициди, с инсектициди от пиретроидната група. Съвместим с хербициди на база сулфанилуреа, но задължително намалена с 30-40 % доза.

Слънчоглед

При слънчогледа отново се започва с третиране на семената преди сеитбата заедно с инсектицида против телен червей, който е задължително мероприятие. Поради високата плътност на теления червей в почти всички райони на страната препоръчваме обработката с инсектицид на семената на всички зърнени култури. Доза на Акрамет Класик - до 300 г/100 кг семе.
Първото вегетационно третиране се извършва заедно с хербицида 2-4-та двойка листа в доза:
1. Имитолерантни хибриди: Пулсар, Листего – 70 мл/дка , Пулсар+ - 110-120 мл/дка и 300-400 г/дка Акрамет Класик.
Препоръчваме на нашите клиенти да използват Листего или Пулсар+, тъй като през последните две години и най-вече през тази година бяха установени пробиви в действието на Пулсар в някои региони не само при съвместната употреба с Акрамет в доза 70 мл/дка, но и в нормалните дози от 100-120 мл по отношение на плевели като див коноп, паламида, пелин и синя китка. Такива пробиви при Листего и Пулсар+ не са наблюдавани. Акрамет Класик работи отлично с хербицида Пулсар+, включително и срещу синята китка. При проблеми със синя китка третирането се извършва в по-късна фаза.
2. Експрес толерантни хибриди – хибриди на Пионер – 2 гр/дка Експрес и 300-400 г/дка Акрамет Класик във фаза 2-4-та двойка. Тази комбинация може да се съчетае с внасянето и на противожитен хербицид на база квазилофоп-п-етил вместо в доза 200 мл/дка в доза 120 мл/дка. Ниската доза на Експрес позволява третирането да се извърши и в по-късна фаза в зависимост от развитието на плевелите.
Второто вегетационно третиране при слънчогледа трябва да се извърши във фаза бутон в доза 400-500 г/дка. Това третиране е не само стимулиращо за натрупване на биомаса, но ликвидира листните въшки и осигурява растителната защита срещу гъбни заболявания за период от 30 дни. Преди цъфтежа и след цъфтежа слънчогледа е силно зависим от баланса на микроелементите, чието приемане е затруднено от евентуални продължителни горещини. Недостига им се отразява негативно на добива. Затова сме разработили вариант на Акрамет – Акрамет Микро включващ най-важните за тази фаза хранителни елементи. Дозата е 300 г/дка, но тук проблема е често невъзможното влизане в посева поради липса на висока техника за пръскане.

Царевица

При царевицата началото отново е с третиране на семената с Акрамет Класик и инсектицид против телен червей. Доза до 300 г/100 кг семена. Първото вегетационно третиране е заедно с хербицидите против широколистни плевели в доза 60% от нормалната доза. Доза на Акрамет Класик – 300-400 г/дка. Второто вегетационно третиране е във възможно най-късната фаза на развитие позволяваща влизане на техниката за пръскане – обикновено при височина 70-80 см. Доза 400-500 г/дка.

Рапица

Първото вегетационно третиране е във фаза 4-6-ти лист, самостоятелно или заедно с фунгицид в доза 300-400 г/дка. Фунгицида може да се намали с 30-40%. Пролетното вегетационно третиране се провежда след излизане на посева от покой и развитие на свежа биомаса. Дозата е 400-500 г/дка.

Бобови – грах, нахут, соя

При тези култури се използва Акрамет Ултра, който съдържа всички хранителни елементи характерни за бобовите и поддържащи симбиозата с азотфиксиращите бактерии. При тях се предизвиква повишен отток на органични асимилати към кореновата система и се стимулира развитието на грудките съдържащи азотфиксиращите бактерии. Започва се с третиране на семената с Акрамет Ултра – до 300 г/100 кг семена и инсектицид против телен червей. При тези култури се извършват две третирания: Първото е в началните фази на развитие и наличие на достатъчна биомаса – доза 300 г/дка. Второто е преди цъфтеж – доза 300-400 г/дка. Важно е да отбележим, че Акрамет Ултра успешно се противопоставя на кореново гниене при бобови култури, което при нахута например, се счита за нелечимо. Това се доказа неопровержимо на стотици декари през тази година.
Посочените схеми за приложение са препоръчителни, а не задължителни.


С пожелание за по-успешна земеделска година: Ивелин Желязков, управител на НИТЦЗ Плантис