Всички
Слънчоглед
Контрола - Акрамет
Бактофил
 • Заразен с Брашнеста мана грозд 24 часа след третиране с Акрамет. Елиминиране на заразените части.
 • Здрав грозд третиран с Акрамет
 • Контрола - Акрамет 1
 • Контрола - Акрамет 2
 • Контрола - Акрамет 3
 • Контрола - Акрамет 4
 • Контрола - Акрамет 5
 • Контрола - Акрамет
 • Контрола - Акрамет 6
 • Посев с акрамет
 • Посев с акрамет
 • Will it Blend
 • Bactofil опаковка
 • Слънчоглед 1
 • Слънчоглед 2
 • Слънчоглед 3
 • Слънчоглед 4
 • Слънчоглед 5
 • Слънчоглед 6