Всички
Слънчоглед
Бактофил
Контрола - Акрамет
 • ЗАРАЗЕН С БРАШНЕСТА МАНА ГРОЗД 24 ЧАСА СЛЕД ТРЕТИРАНЕ С АКРАМЕТ. ЕЛИМИНИРАНЕ НА ЗАРАЗЕНИТЕ ЧАСТИ.
 • BACTOFIL ОПАКОВКА
 • Контрола - Акрамет 2

 • КОНТРОЛА - АКРАМЕТ 1
 • КОНТРОЛА - АКРАМЕТ 4
 • КОНТРОЛА - АКРАМЕТ 3
 • ПОСЕВ С АКРАМЕТ
 • ПОСЕВ С АКРАМЕТ
 • КОНТРОЛА - АКРАМЕТ 5
 • КОНТРОЛА - АКРАМЕТ 6
 • КОНТРОЛА - АКРАМЕТ
 • ЗДРАВ ГРОЗД ТРЕТИРАН С АКРАМЕТ
 • WILL IT BLEND
 • СЛЪНЧОГЛЕД 1
 • СЛЪНЧОГЛЕД 2
 • СЛЪНЧОГЛЕД 3
 • СЛЪНЧОГЛЕД 4
 • СЛЪНЧОГЛЕД 6
 • СЛЪНЧОГЛЕД 5