Новини

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ПЛАНТИС"

Best Quality Products
ПРОЕКТ

НИТЦЗ „Плантис“ ЕООД Стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002‐2.001‐1049 „Подобряване на производствения капацитет в НИТЦЗ Плантис ЕООД” Финансиран по процедура № BG16RFOP002‐2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

About Us
НИТЦЗ „Плантис“ ЕООД

НИТЦЗ "Плантис" ЕООД е иновативна, динамично развиваща се фирма, основана през 2007 год., с предмет на дейност: Научно-изследователска и развойна дейност в областта на растениевъдството; разработка на нови технологии и продукти за управление на добивите и качеството в земеделието; консултантски услуги; анализи на растителни, почвени и др. проби; търговия с продукти за управление на добивите в земеделието.

What Is Organic?
АКРАМЕТ - МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ЛИСТЕН ТОР

Акрамет не е поредния листен тор или стимулатор – той е и двете, плюс още нещо. Акрамет е част от система мероприятия, започващи от предсеитбената подготовка на земеделските площи и обхващаща цялата вегетация на зърнените култури наречена “Система Акрамет”. Основната цел при нея е целенасочено управление на добивите и качеството на продукцията, висока рентабилност.