Научно-изследователски и технологичен център по земеделие Плантис | Agricultural Research and Technological Center Plantis.НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ПЛАНТИС"

Кои сме ние?

НИТЦЗ "Плантис" ЕООД е иновативна, динамично развиваща се фирма, основана през 2007 год., с предмет на дейност: Научно-изследователска и развойна дейност в областта на растениевъдството; разработка на нови технологии и продукти за управление на добивите и качеството в земеделието; консултантски услуги; анализи на растителни, почвени и др. проби; търговия с продукти за управление на добивите в земеделието.


Основни направления в работата на фирмата:

Генериране на знания в областта на земеделието от фундаментален и технологичен характер. Научни изследвания в областта на адаптацията на растенията към динамиката на почвено-климатичните фактори и отражението им върху крайните характеристики на добивите. Методи за засилване на адаптивните реакции на растенията.
Разработка на нови високорентабилни продукти и технологии за управление на добивите в земеделието, решаващи актуални проблеми на отрасъла.
Анализи на почвени и растителни проби.
Методи, технологии и продукти за управление на почвеното плодородие.
Екологична насоченост на продуктите и дейностите на фирмата, с приложение както в конвенционалното, така и в биологичното земеделие.
Разработка и внедряване на микробиологични продукти и технологии с приложение в земеделието.
Мениджмънт на атрактивни, високорентабилни научни разработки на външни автори.
Разработка на високотехнологични съоръжения обслужващи дейности в земеделието.
Разпространение на научно-практически знания сред земеделските производители чрез лекторска и консултантска дейност с непосредствени срещи и в Интернет.

През 2011 год. стартира организирането и изграждането на Научно-изследователски и технологичен център по земеделие (НИТЦЗ)„ ПЛАНТИС”.

Философия на НИТЦЗ Плантис: 

Наука от нов за страната ни вид, отношения между науката и земеделието по европейски модел. Нов начин на финансиране – наука от комерсиален тип. Науката обърната непосредствено към нуждите на практиката от нови технологии и бързи практически решения на актуални проблеми. Наука заета непосредствено с решаването на екологичните проблеми в земеделието – опазването на земеделските земи, растителна продукция с гарантирана чистота, щадяща здравето и живота на хората и животните. Непосредствена връзка на науката с производителите.


Как работим с нашите клиенти?

Ние държим да познаваме и поддържаме непосредствена връзка с всеки наш клиент. Затова всяко начало на съвместна работа започва с разговор за подробно запознаване с нашата работа и продукти, както и за взаимно опознаване. Държим също така на качеството на нашите продукти, поради което искаме всеки клиент сам да се убеди в това. По тази причина съвместната ни работа започва с експерименти, които нашия клиент провежда на своя земя и върху своите култури. За това осигуряваме безплатно необходимото количество от продукта. Заедно проследяваме ефекта на приложените продукти и отчитаме резултатите. Ако тези резултати задоволяват клиента, през следващата земеделска година преминаваме към приложение на големи площи. Интересът ни включва просперитета на нашите клиенти, поради което приложението на продуктите ни продължава да бъде под наше наблюдение.
Клиентът на НИТЦЗ "Плантис" ЕООД може да разчита винаги на компетентна и безплатна консултация по приложението на продуктите ни, както и всички въпроси касаещи добивите и качеството на продукцията. НИТЦЗ "Плантис" ЕООД непрекъснато обогатява арсенала си от изследователска апаратура, услуги и компетентност за повишаване на производствените резултати на обслужваните земеделски стопанства. Целта ни е всеки наш клиент, всяка година да е с една крачка напред.

И нещо много важно! Нашите лоялни клиенти може да разчитат на гъвкаво ценообразуване и схеми на плащане според финансовите им възможности.